TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 22/09/2023 GMT+7
Chương trình “Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản mùa Đông 2023/2024” cho sinh viên Quốc tế tại Trường ĐH Kanagawa, Nhật Bản

1.  Tên chương trình: “Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản mùa Đông 2023/2024” tại trường Đại học Kanagawa, Nhật Bản.

2.     Thời gian đào tạo:

-  Học kỳ 1: 15/01/2024 – 26/01/2024 (2 tuần)

Lớp trình độ: Introductory – Beginner (Upper)

- Học kỳ 2: 29/01/2024 – 09/02/2024 (2 tuần)

Lớp trình độ: Beginner (Lower) – Pre-intermediate

3.     Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo.