TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:07:35 Ngày 27/07/2023 GMT+7
Công tác nhân sự tháng 7/2023

Trong tháng 7/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận một số chức danh lãnh đạo quản lý.

Cụ thể:

- Quyết định số 2358/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/7/2023 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 2397/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/7/2023 về việc GS.TS Phạm Hồng Tung thôi giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển do đã giữ chức vụ đủ 10 năm và tiếp tục làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Viện kể từ ngày 15/7/2023. GS.TS Phạm Hồng Tung có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách cho lãnh đạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển theo quy định hiện hành. Viện có trách nhiệm bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực và sở trường của GS.TS Phạm Hồng Tung.

- Quyết định số 2398/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/7/2023 về việc cử ông Phạm Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển phụ trách Viện kể từ ngày 15/7/2023 cho đến khi có quyết định mới. Ông Phạm Đức Anh được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 2626/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/7/2023 về việc công tác nhân sự lãnh đạo của Trường ĐH Ngoại ngữ. Theo đó, ông Đỗ Tuấn Minh thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ để thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Đỗ Tuấn Minh có trách nhiệm bàn giao các công việc được phân công cho Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 2627/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/7/2023 về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ đối với ông Nguyễn Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Ông Nguyễn Xuân Long được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 2628/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/7/2023 về việc công tác nhân sự của Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Long thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027 để tập trung thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Ông Nguyễn Xuân Long có trách nhiệm bàn giao các công việc được phân công cho Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 VNU Media - Ban Tổ chức Cán bộ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ