GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Hình ảnh lịch sử
Chủ tịch Liên minh châu Âu nhận bằng Tiến sĩ Danh dự của ĐHQGHN
 (20/11/2012)
Chủ tịch Quốc hội Ucraina nhận bằng Tiến sĩ Danh dự của ĐHQGHN
 (07/12/2010)
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phát biểu tại ĐHQGHN
 (11/10/2010)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương To Huy Rứa với ĐHQGHN
 (05/02/2010)
Thủ tướng Hàn Quốc với lãnh đạo ĐHQGHN
 (28/01/2010)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm ĐHQGHN
 (23/12/2009)
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tại ĐHQGHN
 (21/11/2009)
Tổng thống Hàn Quốc với ĐHQGHN
 (20/10/2009)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt với ĐHQGHN
 (13/09/2008)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với ĐHQGHN
 (28/02/2008)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm ĐHQGHN
 (27/11/2007)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với ĐHQGHN
 (18/05/2007)
Phó Tổng thống Nước Cộng hòa Hồi giáo Iral thăm ĐHQGHN
 (28/04/2006)
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa với ĐHQGHN
 (07/08/2005)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương với ĐHQGHN
 (09/03/2004)
Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ thăm ĐHQGHN
 (19/02/2004)
Thủ tướng Phan Văn Khải với ĐHQGHN
 (25/12/2003)
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với ĐHQGHN
 (19/12/2002)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan với ĐHQGHN
 (21/11/2002)
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa Giang Trạch Dân thăm và phát biểu tại ĐHQGHN
 (10/03/2002)
Trang :  1  |  2  |  3  |