Tin tức khoa học về COVID-19
Trang chủ   >  COVID-19  >   Tin tức khoa học về COVID-19  >  
Tác động của đại dịch Covid-19 đến các nước và một số khuyến nghị chính sách
TÓM TẮT: Đại dịch Covid- 19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến các nền kinh tế trong khu vực, nhưng mức độ nghiêm trọng và thời gian diễn ra cú sốc lại bất định khác thường. Phản ứng chính sách nên tập trung vào hai mục tiêu trước mắt: Các biện pháp bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ kinh tế cho cả phía cung và cầu.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :