Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của khung chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN mã số QGCT.14.05 “Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông và y tế”

1. Mục tiêu
1.1. Tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện cảm biến kích thước micro-nano (chip cảm biến) và mạch tích hợp trên chip (chip điện tử); thiết kế kết hợp các chip cảm biến và chip điện tử trên cùng hệ thống.
1.2. Triển khai một số công nghệ; thiết kế, chế tạo một số linh kiện chuyên dụng hướng đến các sản phẩm ứng dụng và sản phẩm quốc gia trong các lĩnh vực mạch tích hợp và thiết bị an ninh - quốc phòng.
1.3. Tích hợp các linh kiện chuyên dụng với việc chế tạo một số thiết bị hoàn chỉnh ứng dụng hiệu quả trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông, y tế và an ninh - quốc phòng.
1.4. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh về linh kiện tích hợp.
2. Nội dung
2.1. Nghiên cứu làm chủ và phát triển công nghệ thiết kế, chế tạo chip cảm biến và chip điện tử; thiết kế kết hợp các chip cảm biến và chip điện tử trên cùng hệ thống.
- Nghiên cứu các cấu hình vật liệu điện tử và kỹ nghệ tiểu hình hóa để chế tạo các linh kiện cảm biến kích thước micro-nano.
- Nghiên cứu và chế tạo các mạch tích hợp chuyên dụng, phát triển nền tảng hệ thống trên chip dựa trên mô hình mạng trên chip (Network-on-Chip).
- Nghiên cứu các hệ thống có độ tích hợp cao, kết hợp phần số, tương tự và phần cảm biến.
2.2. Thiết kế, chế tạo một số linh kiện chuyên dụng
- Nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi chế tạo các linh kiện micro-nano xác định góc tầm, góc hướng dựa trên nguyên lý la bàn điện tử, la bàn hồi chuyển ứng dụng hệ thống đo lường, điều khiểnviễn thông.
- Nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi chế tạo các linh kiện micro-nano ứng dụng trong y tế.
- Nghiên cứu và chế tạo các mạch tích hợp chuyên dụng dùng trong các thiết bị/hệ thống ứng dụng trong điều khiển, giám sát, truyền thông, mã hoá video.
- Nghiên cứu và phát triển các hệ thống camera không dây, bảo mật và mã hóa video phục vụ an ninh, quốc phòng.
- Nghiên cứu và phát triển các hệ thống mạng cảm biến không dây, ứng dụng giám sát môi trường.
1.3. Nghiên cứu tích hợp các linh kiện chuyên dụng với việc chế tạo một số thiết bị hoàn chỉnh
- Tích hợp cảm biến chỉ thị góc tầm, góc hướng vào trạm thu thu tín hiệu vệ tinh và viễn thám di động với cấu hình mở; các thiết bị điều khiển chuyển động máy bay, tên lửa, tàu thuyền.
- Tích hợp cảm biến vào các thiết bị phát hiện các phần tử sinh học, thiết bị chẩn đoán nhanh, phát hiện sớm; các bộ kít chẩn đoán sử dụng hạt nanô.
- Tích hợp cảm biến và mạch tích hợp cảnh báo, điều khiển vào các toà nhà thông minh.
- Tích hợp vi mạch tích hợp cỡ lớn (VLSI) phục vụ cho các ứng dụng trong điều khiển, giám sát, truyền thông, mã hoá video; hướng tới các ứng dụng trong công nghệ vũ trụ, giám sát hiện trường.
1.4. Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh về linh kiện tích hợp làm cơ sở để tổ chức đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp triển khai các dự án phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm với địa phương và doanh nghiệp
- Xây dựng trung tâm đào tạo cán bộ công nghệ trình độ cao thiết kế và phát triển ứng dụng các chip chuyên dụng theo nhu cầu địa phương và doanh nghiệp.
- Đào tạo sau đại học về vật liệu và linh kiện nano, kỹ thuật điện tử viễn thông.
- Xây dựng 3 nhóm nghiên cứu mạnh có trình độ và năng lực nghiên cứu cấp khu vực, đảm bảo cho việc triển khai nghiên cứu thành công và hiệu quả các hướng nghiên cứu trọng tâm của chương trình ở giai đoạn tiếp theo, tiến tới xây dựng PTN trọng điểm hoặc Trung tâm xuất sắc về linh kiện tích hợp.
3. Dự kiến sản phẩm chính
- Các chip la bàn điện tử và la bàn hồi chuyển.
- Các chip sinh học và các bộ kít chẩn đoán sử dụng hạt nanô.
- Vi mạch tích hợp chuyên dụng ứng dụng trong cac camera giám sát giao thông, ngân hang.
- Trạm thu thông tinh vệ tinh (cố định và di động trên tàu biển).
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo ra đa xách tay băng tần L phục vụ giám sát hiện trường thời gian thực.
- Hệ thống cảnh báo trong toà nhà thông minh.
- Các vi mạch tích hợp chuyên dụng cỡ lớn (VLSI) phục vụ cho các ứng dụng trong điều khiển, giám sát, truyền thông, mã hoá video; hướng tới các ứng dụng trong công nghệ vũ trụ, giám sát hiện trường.
- Hệ thống camera không dây, bảo mật và mã hóa video phục vụ an ninh, quốc phòng.
- Hệ thống mạng cảm biến không dây, ứng dụng giám sát môi trường. Các hệ thống mạng cảm biến không dây, ứng dụng giám sát môi trường.
- Các vi mạch ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, giám sát hiện trường.
- Chíp siêu cao tần cho hệ thống thu thông tin vệ tinh trạm mặt đất và đặt trên vệ tinh và ra đa.
- Các hệ thống tích hợp đồng bộ (gồm các cảm biến, vi mạch điện tử, các mạch thu phát đầu cuối) phục vụ trong truyền thông vệ tinh, y-sinh học, giám sát môi trường.

 Phương Thanh - (Theo Quyết định số 2174/QĐ-KHCN, ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc ĐHQGHN)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :