KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp ĐHQGHN

STT

Mã chương trình

Quyết định phê duyệt

Tên chương trình

1

QGCT.14.01

2183/QĐ-KHCN ngày 28/6/2013

Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam

2

QGCT.14.02

849/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/3/2014

Nghiên cứu khoa học tính toán tin – sinh – dược

3

QGCT.14.03

848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/3/2014

Tích hợp và phát triển bền vững các nguồn năng lượng tái tạo

4

QGCT.14.04

2198/QĐ-KHCN ngày 28/6/2013

Kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam

5

QGCT.14.05

 

2174/QĐ-KHCN ngày 27/6/2013

Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông và y tế

6

QGCT.15.01

3083/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/8/2015

Phát triển vật lý của ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020

7

 

4378/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/11/2015

Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc

8

QGCT.16.01

3161/QĐ-ĐHQGHN ngày 13/10/2016

Nghiên cứu ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

9

QGCT.16.02

3404/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/10/2016

Nghiên cứu Phật học

 

 Đinh Trọng Hoàng - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :