HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Mạng lưới hợp tác quốc tế  >   CONFRASIE
CONFRASIE

Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên cơ quan Đại học Pháp ngữ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CONFRASIE). Việt Nam có 46 trường đại học và viện nghiên cứu là thành viên chính thức của CONFRASIE. Mục tiêu của Hội nghị là thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các đại học thành viên trong khu vực cũng như của Cơ quan Đại học Pháp ngữ. Hội nghị sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các đại học thành viên trong khu vực trong các lĩnh vực đào tạo đại học cũng như nghiên cứu.
Các hoạt động của ĐHQGHN tại mạng lưới:

ĐHQGHN tổ chức thành công Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên cơ quan Đại học Pháp ngữ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CONFRASIE) lần thứ 6

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: