Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Công nghệ

Bậc Thạc sĩ
Mã số
Bậc Tiến sĩ
Mã số
Ngành Công nghệ thông tin
 
Ngành Công nghệ thông tin
 
Khoa học máy tính
60 48 01
Khoa học máy tính
62 48 01 01
Hệ thống thông tin
60 48 05
Hệ thống thông tin
62 48 05 01
Công nghệ phần mềm
60 48 10
Công nghệ phần mềm
62 48 10 01
Truyền dữ liệu và mạng máy tính
60 48 15
Truyền dữ liệu và mạng máy tính
62 48 15 01
Quản lí hệ thống thông tin*
 
 
 
Ngành Cơ học kĩ thuật
 
 
 
Cơ học kĩ thuật
60 52 02
 
 
Ngành Công nghệ điện tử - viễn thông
 
Ngành Công nghệ điện tử - viễn thông
 
 
 
 
 
Vật liệu và linh kiện Nanô *
 
Vật liệu và linh kiện Nanô *
 
 
 
 
 
Công nghệ nanô sinh học *
 
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :