Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bậc Thạc sĩ
Bậc Tiến sĩ
Ngành Ngôn ngữ học
Mã số
Ngành Ngôn ngữ học
Mã số
Ngôn ngữ học
60 22 01
Lí luận ngôn ngữ
62 22 01 01
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu
62 22 01 10
Ngôn ngữ học so sánh lịch sử
62 22 01 15
Việt ngữ học
62 22 01 20
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số VN
62 22 01 25
Ngành Văn học
 
Ngành Văn học
 
Văn học nước ngoài
60 22 30
Văn học Nga
62 22 30 01
Văn học Trung Quốc
62 22 30 05
Văn học Anh
62 22 30 10
Văn học Pháp
62 22 30 15
Văn học Bắc Mĩ
62 22 30 20
Lí luận văn học
60 22 32
Lí luận văn học
62 22 32 01
Văn học Việt Nam
60 22 34
Văn học Việt Nam
62 22 34 01
 Văn học dân gian
60 22 36
Văn học dân gian
62 22 36 01
Ngành Hán Nôm
 
 
 
Hán Nôm
60 22 40
 
 
Ngành Lịch sử
 
Ngành Lịch sử
 
Lịch sử thế giới
60 22 50
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại
62 22 50 05
Lịch sử Việt Nam
60 22 54
Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại
62 22 54 01
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại
62 22 54 05
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
60 22 56
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
62 22 56 01
Lịch sử sử học và sử liệu học
60 22 58
Lịch sử sử học và sử liệu học
62 22 58 01
Khảo cổ học
60 22 60
Khảo cổ học
62 22 60 01
Dân tộc học
60 22 70
Dân tộc học
62 22 70 01
Ngành Triết học
 
Ngành Triết học
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
60 22 85
 
 
Ngành Chính trị học
 
Ngành Chính trị học
 
Ngành Xã hội học
 
Ngành Xã hội học
 
Xã hội học
60 31 30
Xã hội học
62 31 30 01
Ngành Quốc tế học
 
 
 
 
 
Ngành Du lịch
 
 
 
 
 
 
Ngành Đông phương học
 
Ngành Đông phương học
 
Châu Á học
60 31 50
Trung Quốc học
62 31 50 01
Đông Nam Á học
62 31 50 10
 
 
 
 
Việt Nam học
60 31 60
 
 
Ngành Tâm lí học
 
Ngành Tâm lí học
 
 
Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên*
 
 
 
Ngành Báo chí
 
Ngành Báo chí
 
Ngành Thông tin - thư viện
 
 
 
 
 
Ngành Lưu trữ và quản trị văn phòng
 
 
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :