Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ

Bậc Thạc sĩ
Mã số
Bậc Tiến sĩ
Mã số
Ngành Tiếng Nga
 
 
 
 
Ngành Tiếng Trung Quốc
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Tiếng Anh
 
Ngành Tiếng Anh
 
 
Ngành Tiếng Pháp
 
Ngành Tiếng Pháp
 
 
Ngành Tiếng Nhật Bản
 
 
 
Ngôn ngữ Nhật Bản*
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :