Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Giáo dục

BẬC THẠC SĨ
BẬC TIẾN SĨ
Tên ngành / chuyên ngành
Mã số
Tên ngành / chuyên ngành
Mã số
Ngành Quản lí giáo dục
 
Ngành Quản lí giáo dục
 
Đo lường và đánh giá trong giáo dục *
 
 
 
Ngành Sư phạm Toán
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Vật lí
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Hóa học
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Sinh học
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Lịch sử
 
 
 
Lí luận và phương pháp dạy học
(bộ môn Lịch sử)
60 14 10
 
 
Ngành Sư phạm Ngữ văn
 
 
 
Lí luận và phương pháp dạy học
(bộ môn Ngữ văn)
60 14 10
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :