ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ
Danh mục các chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN

(Cập nhật tháng 2/2020)

STT

Tên chuyên ngành đào tạo

Nghiên cứu

Ứng dụng

CLC theo đặc thù đơn vị

Tổng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

47

4

0

51

1

Toán giải tích

1

 

 

1

2

Đại số và lí thuyết số

1

 

 

1

3

Hình học - tôpô

1

 

 

1

4

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

1

 

 

1