CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

 

Số liệu tính đến ngày 31/01/2021

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh PGS

Năm được công nhận /bổ nhiệm PGS

 
 
 

 

1. Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Hường

Nam

1962

1

2005

 

2

Nguyễn Kim Sơn

Nam

1966

1

2005

 

3

Trương Vũ Bằng Giang

Nam

1973

1

2009

 

4

Nguyễn Hoàng Hải

Nam

1973

1

2009

 

5

Lê Thị Thu Thủy

Nữ

1970

1

2009

 

6

Vũ Văn Tích

Nam

1975

1

2009

 

7

Nguyễn Hiệu

Nam

1976

1

2011

 

8

Đinh Văn Dũng

Nam

1969

1

2012

 

9

Phạm Bảo Sơn

Nam

1977

1

2012

 

10

Lê Tuấn Anh

Nam

1978

1

2015

 

11

Phạm Xuân Hoan

Nam

1971

1

2016

 

12

Nguyễn Tiến Vinh

Nam

1974

1

2018/2018

 

 

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

 

1

Đỗ Trung Tuấn

Nam

1954

1

2003

 

2

Đặng Văn Bào

Nam

1956

1

2004

 

3

Trịnh Hồng Thái

Nam

1957

1

2004

 

4

Nguyễn Thế Bình

Nam

1954

1

2005

 

5

Lưu Thị Lan Hương

Nữ

1959

1

2005

 

6

Lê Văn Vũ

Nam

1956

1

2005

 

7

Nguyễn Hữu Nhân

Nam

1960

1

2006

 

8

Đỗ Đức Thanh

Nam

1956

1

2006

 

9

Trần Quốc Bình

Nam

1969

1

2007

 

10

Phan Minh Giang

Nam

1971

1

2007

 

11

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1968

1

2007

 

12

Trần Mạnh Liểu

Nam

1957

1

2007

 

13

Vũ Hoàng Linh

Nam

1968

1

2007

 

14

Phạm Quang Tuấn

Nam

1962

1

2007

 

15

Nguyễn Văn Vượng

Nam

1964

1

2007

 

16

Đỗ Minh Đức

Nam

1974

1

2010

 

17

Trần Thị Hồng

Nữ

1964

1

2010

 

18

Ngô Thu Hương

Nữ

1966

1

2010

 

19

Võ Thị Thương Lan

Nữ

1961

1

2010

 

20

Bùi Văn Loát

Nam

1958

1

2010

 

21

Nguyễn Đình Minh

Nam

1959

1

2010

 

22

Võ Thanh Quỳnh

Nam

1959

1

2010

 

23

Trần Văn Tuấn

Nam

1968

1

2010

 

24

Tạ Thị Thảo

Nữ

1973

1

2010

 

25

Lê Văn Thiện

Nam

1971

1

2010

 

26

Trần Văn Thụy

Nam

1958

1

2010

 

27

Đỗ Quang Trung

Nam

1962

1

2010

 

28

Nguyễn Văn Vịnh

Nam

1966

1

2010

 

29

Nguyễn Thanh Sơn

Nam

1959

1

2011

 

30

Trần Ngọc Anh

Nam

1975

1

2012

 

31

Nguyễn Tiền Giang

Nam

1976

1

2012

 

32

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Nữ

1974

1

2012

 

33

Lê Minh Hà

Nam

1973

1

2012

 

34

Nguyễn Minh Huấn

Nam

1961

1

2012

 

35

Nguyễn Mạnh Khải

Nam

1975

1

2012

 

36

Nguyễn Trung Thành

Nam

1968

1

2012

 

37

Phùng Quốc Thanh

Nam

1961

1

2012

 

38

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

1976

1

2013

 

39

Trần Thị Dung

Nữ

1966

1

2013

 

40

Bùi Thị Việt Hà

Nữ

1975

1

2013

 

41

Lê Thu Hà

Nữ

1971

1

2013

 

42

Nguyễn Xuân Hoàn

Nam

1978

1

2013

 

43

Nguyễn Quang Huy

Nam

1974

1

2013

 

44

Vũ Văn Mạnh

Nam

1974

1

2013/2013

 

45

Trần Văn Quy

Nam

1960

1

2013/2013

 

46

Lê Trọng Vĩnh

Nam

1973

1

2013/2013