CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Giáo sư
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 31/12/2023

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Năm được công nhận/bổ nhiệm GS

I

Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

1

Lê Quân

Nam

1974

2017/2018

2

Nguyễn Hữu Đức

Nam

1958

2004/2004

3

Mai Trọng Nhuận

Nam

1952

1996/1996

4

Vũ Minh Giang

Nam

1951

2002/2002

II

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

1

Nguyễn Quang Báu

Nam

1954

2002/2002

2

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Nam

1954

2002/2002

3

Nguyễn Hữu Dư

Nam

1954

2006/2006

4

Phan Văn Tân

Nam

1955

2011/2011

5

Hà Huy Bằng

Nam

1961

2012/2012

6

Phan Tuấn Nghĩa

Nam

1959

2013/2013

7

Nguyễn Đình Thành

Nam

1959

2013/2013

8

Triệu Thị Nguyệt

Nữ

1962

2014/2014

9

Phạm Chí Vĩnh

Nam

1956

2015/2015

10

Nguyễn Văn Nội

Nam

1959

2018/2018

11

Lê Thanh Sơn

Nam

1970

2021/2022

12

Nguyễn Thế Toàn

Nam

1973

2021/2022

13

Đỗ Minh Đức

Nam

1974

2022/2022

14

Vũ Hoàng Linh

Nam

1968

2022/2022

15

Nguyễn Hùng Huy

Nam

1978

2023/2023

16

Nguyễn Mạnh Khải

Nam

1975

2023/2023

17

Nguyễn Ngọc Minh

Nam

1979

2023/2023

18

Nguyễn Trung Thành

Nam

1968

2023/2023

III

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 

1

Nguyễn Văn Kim

Nam

1962

2015/2015

2

Phạm Quang Minh

Nam

1962

2016/2016

3

Lâm Thị Mỹ Dung

Nữ

1959

2018/2018

4

Hoàng Khắc Nam

Nam

1962

2018/2018

5

Nguyễn Vũ Hảo

Nam

1958

2018/2018

6

Hoàng Anh Tuấn

Nam

1976

2019/2020

7

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1976

2021/2022

IV

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

 

 

1

Nguyễn Hòa

Nam

1956

2007/2007

2

Hoàng Văn Vân

Nam

1955

2007/2007

3

Nguyễn Văn Quang

Nam

1955

2009/2009

V

Trường Đại học Công nghệ

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Thủy

Nam

1960

2010/2010

2

Nguyễn Đình Đức

Nam

1963

2013/2013

3

Hoàng Nam Nhật

Nam

1962

2019/2020

4

Chử Đức Trình

Nam

1976

2019/2020

5

Lê Huy Hàm

Nam

1957

2015/2015

VI

Trường Đại học Giáo dục

 

 

 

1

Vũ Văn Hùng

Nam

1957

2007/2007

2

Lê Ngọc Hùng

Nam

1959

2011/2011

3

Nguyễn Quý Thanh

Nam

1965

2016/2016

4

Trần Trung

Nam

1978

2020/2021

5

Đặng Hoàng Minh

Nữ

1979

2023/2024

VII

Trường Đại học Việt Nhật

 

 

 

1

Furuta Motoo

Nam

1949

1995/1995

2

Kensuke Fukushi

Nam

1966

2013/2013

VIII

Trường Đại học Y Dược

 

 

 

1

Lê Ngọc Thành

Nam

1961

2015/2015

2

Nguyễn Thanh Hải

Nam

1965

2019/2019

3

Trịnh Đình Hải

Nam

1959

2014/2014

4

Trần Bình Giang

Nam

1962

2015/2015

5

Nguyễn Quốc Kính

Nam

1957

2013/2013

6

Mai Trọng Khoa

Nam

1957

2013/2013

7

Đặng Văn Dương

Nam

1953

2016/2016

8

Trần Thiết Sơn

Nam

1959

2014/2014

9

Nguyễn Gia Bình

Nam

1957

2015/2015

IX

Trường Đại học Luật

 

 

 

1

Lê Văn Cảm

Nam

1954

2009/2009

2

Nguyễn Bá Diến

Nam

1956

2016/2016

3

Vũ Công Giao

Nam

1968

2023/2024

X

Trường Quốc tế

 

 

 

1

Nguyễn Đức Thuận

Nam

1949

2013/2013

2

Phan Xuân Minh

Nữ

1953

2016/2016

XI

Khoa Các khoa học liên ngành

 

 

 

1

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

1965

2023/2024

XII

Viện Công nghệ thông tin

 

 

 

1

Vũ Đức Thi

Nam

1949

2010/2011

2

Đinh Dũng

Nam

1951

1991/1991

3

Trần Xuân Tú

Nam

1977

2023/2024

XIII

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

 

 

1

Phạm Hồng Tung

Nam

1963

2015/2015

2

Trương Quang Hải

Nam

1952

2007/2007

XIV

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

 

 

 

1

Nguyễn Tiến Thảo

Nam

1977

2015/2015


Danh sách bao gồm 65 Giáo sư./.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :