KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Nhóm nghiên cứu
Danh sách nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN

TT

Tên nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm

Đơn vị

 
 

I

Nhóm nghiên cứu mạnh

 

1

Công nghệ môi trường xanh và tái chế chất thải

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

2

Hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ

PGS.TS Nguyễn Hùng Huy

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên