HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
HỘI THẢO QUỐC TẾ

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Năng lượng, cơ sở hạ tầng và môi trường

13/01

Trường Đại học Công nghệ

2

Hội thảo "Các hợp chất Humic-Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững"

13/01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3

Khóa học "Chống buôn bán động vật hoang dã trái phép"

13-25/01

Khoa Luật

4

Hội thảo "Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á"

14/01

Trường Đại học Ngoại ngữ

5

Hội thảo "Máy tính tập lệnh thu gọn thế hệ 5-Việt Nam 2022" (RISC-V)

15/01

Viện Công nghệ Thông tin

6

Hội thảo "Đổi mới khoa học trái đất, kinh tế tuần hoàn và tính bền vững"

11-12/02

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7

Hội thảo "Tham vấn khung báo cáo bụi PM2.5 và tác động sức khỏe tại Việt Nam năm 2021"

10/3

Trường Đại học Công nghệ

8

Tọa đàm công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam "Việt Nam-Một xã hội số"

16/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9

Hội thảo " Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh COVID-19"

21/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10

Tọa đàm "Nữ nhà khoa học và kỹ sư tương lai: Nữ tri thưc trẻ hoạt động trong lĩnh vực KHKT"

21/4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

11

Tọa đàm "Quan điểm chính sách VEPR: Hỗ trợ và phục hồi kinh tế Việt nam trong điều kiện bình thường mới"

27/4

Trường Đại học Kinh tế

12

Hội nghị Analytica Việt Nam 2021

05/12/2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

13

Tọa đàm "Mindset in Law 2-Hướng dẫn xây dựng kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên luật"

13/5

Khoa Luật

14

Hội thảo Công bố báo cáo thường niên Kinh tế VN 2022

20/5

Trường Đại học Kinh tế

15

Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục Việt Nam - châu Phi”

02/6

Viện Quốc tế Pháp ngữ

16

Hội thảo "Quyền thân nhân và những vấn đề đặt ra đối với các quy định của Phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015"

23-25/6

Khoa Luật

17

Hội thảo "Giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản"

25/6

Viện Quốc tế Pháp ngữ

18

Hội thảo "Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về quản lý đất đai bền vững và công nghệ thông tin địa không gian năm 2022"

29/6

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

19

Hội thảo lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

07/01/2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

20

Trường hè 2022 "Văn hóa và ngôn ngữ Pháp"

04-26/7/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ

21

Hội thảo "Đảm bảo anh ninh sinh kế trong và sau đại dịch COVID-19"

13-16/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

22

Buổi thuyết trình "Kinh nghiệm xử lý các vụ tranh chấp thương mại, hàng hải quốc tế - Vụ 100 containers hạt điều"

14/7

Khoa Luật

23

Chuỗi hoạt động cuộc thi Business Chanllenge 2022

15/7/2022-3/2023

Trường Đại học Kinh tế

24

Tọa đàm "Bền vững, hoạt động công và phúc lợi cá nhân"

18-19/7

Trường Đại học Kinh tế

25

Tọa đàm "Giáo dục không biên giới - Những thách thức toàn cầu"

21/7

Trường Đại học Giáo dục

26

Tọa đàm quốc tế "Hòa nhập kinh tế xã hội của lao động di cư từ nông thôn vào Hà Nội"

22-23/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

27

Tọa đàm "Xây đắp từ quá khứ để hướng tới tương lai"

28/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

28

Hội thảo tham vấn khung báo cáo "Bụi PM2.5 và tác động đến sức khỏe tại Việt Nam năm 2021"

28/7

Trường Đại học Công nghệ

29

Hội thảo "Nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam - Triển vọng hợp tác và chia sẻ"

28/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

30

Hội thảo quốc tế "Xử lý tín hiệu và thông tin tại Việt Nam"

06/8

Trường Đại học Công nghệ

31

Buổi thuyết trình "Thực tiễn giải quyết tranh chấp tiền ảo và NFT ở Hoa Kỳ" và "Tổng quan về tố tụng dân sự ở Hoa Kỳ và phản ứng của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ"

09/8/2022

Khoa Luật

32

Tọa đàm công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Khắc phục hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam"

09/8/2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

33

Tọa đàm "Sốc dầu lửa: Tác động và các chiến lược giảm thiểu rủi ro - Hàm ý chính sách cho Việt Nam"

11/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

34

Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện tại và tương lai”

11/8

Viện Quốc tế Pháp ngữ

35

Hội thảo "Công nghệ phù hợp thân thiện môi trường trong tận dụng chất thải và phục hồi môi trường ở cùng sâu cùng xa

14-20/8

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

36

Buổi thuyết trình của 02 diễn giả Anh "Tư pháp hình sự tại VQ Anh: Tổ chức, quy trình và một số vấn đề về điều tra, xử lý tội phạm xuyên quốc gia"

15/8

Khoa Luật

37

Khóa tập huấn giảng dạy thực hành hóa học trên quy mô nhỏ dành cho giáo viên phổ thông trung học

20-21/8

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

38

Hội thảo "Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng trong pháp luật đầu tư và thương mại quốc tế"

23-24/8

Khoa Luật

39

Hội thảo "Tiếp cận cảnh quan Việt Nam trong bối cảnh xuyên văn hóa"

25/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

40

Tọa đàm "Tác nghiệp báo chí về vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em"

25/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

41

Hội thảo "Giảng dạy-nghiên cứu tiếng Pháp và văn hóa Pháp ngữ"

26/8

Trường Đại học Ngoại ngữ

42

Tọa đàm "Chuyển đổi sinh thái xã hội và giới trẻ-Từ ý tưởng đến hành động"

27/8-01/9

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

43

Hội thảo "Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng"

29/8

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

44

Hội thảo "Y tế thông minh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo"

31/8

Viện Công nghệ Thông tin

45

Tọa đàm quốc tế Quan điểm chính sách VEPR II

16/9

Trường Đại học Kinh tế

46

Hội thảo quốc tế "Dạy và học tiếng Nhật tại Việt Nam - Tuyển dụng, đảm bảo ổn định nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản và châu Á"

17-18/9/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ

47

Buổi giảng bài về "Xu thế phát triển của pháp luật Pháp về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng"

20/9

Khoa Luật

48

Hội nghị chuyên đề THE (Times Higher Education) tại Hà Nội

20/9

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

49

Hội thảo "Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển xã hội và con người-Những nghiên cứu mới trong triết học, chính trị học và lịch sử chính trị"

21-22/9

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

50

Hội thảo "Công nghệ thiết kế vi mạch"

21-23/9

Viện Công nghệ Thông tin

51

Hội thảo "Các vấn đề đương đại trong quản lý và quản trị kinh doanh"

23/9

Trường Đại học Kinh tế

52

Hội thảo "Ứng dụng thiết bị/vật liệu micro/nano trong chuẩn đoán sớm võng mạc đái tháo đường"

23-24/9/2022

Trường Đại học Y Dược

53

Khóa học mùa hè "Quyền trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự"

26-30/9

Trường ĐH Luật

54

Hội thảo "Bối cảnh trong nước và quốc tế: Cơ hội, thách thức đối với thương mại và đầu tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long"

30/9

Trường Đại học Kinh tế

55

Hội thảo "Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ-văn hóa Đức thời đại 4.0"

7-9/10

Trường Đại học Ngoại ngữ

56

Bài giảng "Tình hình ngoại giao Nhật Bản thời hậu chiến tranh"

13/10

Trường Đại học Việt Nhật

57

Hội thảo "Giảng dạy văn hóa Hàn Quốc trong giáo dục tiếng Hàn"

13-14/10

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

58

Hội thảo quốc tế Hán ngữ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 "Triết lý, phương pháp và đường hướng dạy học Hán ngữ quốc tế trong thời kỳ mới"

15-16/10

Trường Đại học Ngoại ngữ

59

Diễn đàn hợp tác quản trị anh ninh phi truyền thống khu vực ASEAN

17-18/10/2022

Trường Quản trị và Kinh doanh

60

Hội thảo tổng kết Dự án "Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ dân tộc Mường làm nghề khai thác thủy sản tại khu vực hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình"

18/10

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

61

Diễn đàn kinh tế thương mại Việt Nam-Hàn Quốc "Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2022: Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh và sáng tạo"

18/10

Trường Đại học Kinh tế

62

Tọa đàm "Cách tiếp cận EU đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Từ chiến lược đến thực tiễn quan điểm và sự tham gia của các chủ thể quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU"

18/10

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

63

Tọa đàm "Sáng tạo khởi nghiệp trong xu thế kinh tế tuần hoàn"

21/10

Khoa các Khoa học liên ngành

64

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ IV-2022, chủ đề “Kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ”

25/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

65

Buổi thuyết trình "Một số vấn đề ngữ pháp trong các bản dịch Phạn-Hán"

25/10

Viện Trần Nhân Tông

66

Tọa đàm quốc tế "FDI của EU vào Việt Nam trong bối cảnh thực hiện EVFTA và EVIPA"

25/10

Trường Đại học Kinh tế

67

Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực của các nước phương Nam”

26/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

68

Hội thảo quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2022

29/10

Trường Đại học Ngoại ngữ

69

Hội thảo "Hợp tác pháp lý, hài hòa và thống nhất: Góc nhìn ASEAN"

28-29/10

Trường Đại học Luật

70

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Hiện trạng bụi PM2.5 và tác động sức khỏe Việt Nam năm 2021"

01 buổi tuần cuối tháng 10

Trường Đại học Công nghệ

71

Hội nghị Tai Mũi Họng Pháp-Việt 2022

01-02/11

Trường Đại học Y Dược

72

Tọa đàm "Tiên phong đột phá"

03/11

Trường Đại học Kinh tế

73

Hội thảo "Tương lai giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam-Hướng tới một hệ thống bình đẳng"

03-04/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

74

Hội nghị Đột quỵ quốc tế 2022 "Thách thức và cơ hội"

05/11

Trường Đại học Y Dược

75

Hội thảo "Khám phá tiềm năng về dược chất, độc tính và kinh tế-xã hội của những chiết xuất tự nhiên tại khu vực phía Bắc Việt Nam"

08/11

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

76

Xê-mi-a "Nghiên cứu trái đất của NASA và nhiệm vụ quan trắc của các hệ thống vệ tinh quốc tế"

09/11

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

77

Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế "Làm chủ nền công nghệ mới sử dụng dịch vụ điện toán đám mây" (MONTUS)

09/11

Trường Đại học Công nghệ

78

Hội thảo "Năng lực số cho sinh viên Việt Nam: Chính sách, khung năng lực số và thực tiễn"

10/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

79

Diễn đàn Hà Nội lần thứ 2 về khoa học giáo dục và sư phạm

10/11

Trường Đại học Giáo dục

80

Khóa học hè "Kết nối để cùng phát triển trong một thế giới biến động không ngừng"

11-12/11

Trường Đại học Kinh tế

81

Hội thảo "Bền vững trong môi trường và nông nghiệp"

11-12/11

Trường Đại học Việt Nhật

82

Hội thảo "Thành tựu mới trong nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam"

11/12/2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

83

Hội thảo "Công nghệ hàng không vũ trụ năm 2022"

15/11

Trường Đại học Công nghệ

84

Tọa đàm "Xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL theo khung ĐBCL của khu vực - Bài học kinh nghiệm từ châu Âu và Indonesia

15/11

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

85

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Khoa học vật liệu tiên tiến

21-23/11

Trường Đại học Công nghệ

86

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 "Ứng dụng CNTT trong Nông nghiệp khu vực châu Á-TBD"

24-26/11

Trường Đại học Công nghệ

87

Hội thảo "Nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ học và Việt ngữ học"

25-26/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

88

Hội thảo "Hội nhập kinh tế quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới"

25/11

Trường Đại học Kinh tế

89

Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học trong trường đại học"

25-26/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

90

Tọa đàm "Kết nối mạng lưới các trường đào tạo ngành thông tin-thư viện Việt Nam và quốc tế"

29/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

91

Hội thảo quốc tế về Thư viện số châu Á-TBD lần thứ 24

30/11-02/12

Trung tâm Thông tin thư viện và Tri thức số

92

Hội thảo lần thứ nhất về "Khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo"

01-02/12

Trường Quốc tế

93

Hội thảo "Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian Việt Nam và khu vực: Cách tiếp cận nghiên cứu so sánh"

02-03/12

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

94

Hội thảo "Thúc đẩy tự do kinh doanh và nâng cao hiệu quả thị trường"

06/12

Trường Đại học Kinh tế

95

Hội thảo "Thế giới trong khủng hoảng: Sự đóng góp của Tâm lý học"

09-10/12

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

96

Hội thảo "Pháp luật và xã hội Châu Á: Toàn cầu hóa, công nghệ và sự bất định"

09-10/12

Trường Đại học Luật

97

Hội thảo "Nhân học và thành phố ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa"

10/12

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

98

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về "Trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm"

16/12

Trường Quốc tế

99

Hội thảo quốc tế Các vấn đề kinh tế đương đại tại các quốc gia châu Á (CEIAC2022)

16/12

Trường Đại học Kinh tế

100

Hội thảo quốc tế Đổi mới sáng tạo tại các trường đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và hợp tác các bên liên quan

17/12

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

 

 Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :