Châu Mỹ
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Mỹ
Đại học Bang Arizona

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 18/8/2009
Đại học Bang Arizona là đại học kiểu mới của Hoa kỳ. Mục tiêu của ASU Global là được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận. ASU đào tạo sinh viên có kỹ năng quan trọng cần thiết để có thể làm việc trong môi trường toàn cầu. ASU giúp đỡ cán bộ nghiên cứu những vấn đề mang tính toàn cầu và muốn xây dựng nhịp cầu hiểu biết và hợp tác có hiệu quả với các quốc gia khác trên thế giới.
Các chương trình đào tạo bao gồm: (i) Khoa học và nghệ thuật; (ii) Kinh doanh; (iii) Nghệ thuật và thiết kế; (iv) Sư phạm – giáo dục; (v) Kiến trúc; (vi) Báo chí; (vii) Luật; (viii) Y tế và sức khỏe; (ix) Chương trình xã hội; (x) Vấn đề môi trường; (xi) Công nghệ và đổi mới; (xii) Đại học (khám phá).
Website:  www.asu.edu

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :