CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Danh hiệu nhà giáo
Danh sách Nhà giáo Nhân dân của ĐHQGHN

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020

>>> GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

(theo Quyết định số 2139/QĐ-CTN ngày 3/12/2020 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng

Giảng viên Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017

>>> ĐHQGHN có 5 Nhà giáo Nhân dân và 9 Nhà giáo Ưu tú năm 2017

(theo Quyết định số 2380/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS Nguyễn Quang Báu

Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

4

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận quản lý, Khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục

5

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương

Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2014

>>> 19 nhà giáo của ĐHQGHN được Chủ tịch nước phong tang danh hiệu cao quí

(theo Quyết định số 2918/QĐ-CTN ngày 11/11/2014 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân) 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Hòa

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

2

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

3

GS.TSKH Lưu Văn Bôi

Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Chủ nhiệm Bộ môn Đại số Hình học Tôpô, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

Giảng viên cao cấp, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2012
(theo Quyết định số 1848/QĐ-CTN, ngày 06/11/2012 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân)
TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1
PGS.TS. Nguyễn Hữu Chính
Giảng viên cao cấp Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
2
GS.TS. Bạch Thành Công
Chủ nhiệm Khoa Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
3
PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm
Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
4
GS.TS. Trần Tân Tiến
Giảng viên cao cấp Khoa Khí tượng – Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 
 
Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2010
 

TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1
Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN
2
Bộ môn Tâm lí Giáo dục, Trường ĐHNN
3
Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV
4
PGS.TS Nguyễn Ngọc Long
Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKHTN
5
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN
6
Khoa Địa lí, Trường ĐHKHTN
7
Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
8
Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
9
Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
10
Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV
11
Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN
12
Giảng viên cao cấp Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN
13
Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV
14
PGS. Ngô Quốc Quýnh
Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN
15
Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
16
Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học
17
Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
18
Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
19
GS.TSKH Nguyễn Cẩn
Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKHTN
20
Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2008

 

TT
Họ và tên
Chức vụ - Nơi công tác
1
Giảng viên cao cấp
Khoa Toán-Cơ-Tin học; Giám đốc Trung tâm Tính hoán hiệu năng cao, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 202
2
Nguyên CBGD, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV
3
Nguyên CBGD, Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1994
4
5
Nguyên CBGD; Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1988
6
Giám đốc TT Châu Á Thái Bình Dương; Trường ĐHKHXH&NV; NGUT năm 1998
7
Chủ nhiệm Bộ môn Việt ngữ học; Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 2002
8
GS. TSKH Đinh Văn Hoàng
Nguyên CBGD; Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1996
9
CN. GV THPT Nguyễn Xuân Hoè
Nguyên Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm GDST&MT Ba Vì; NGƯT năm 1994
10
Nguyên CBGD; Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1992
11
Nguyên CBGD; Khoa Đông phương học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1997
12
Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1996
13
Nguyên CBGD; Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1994
14
PGS. TS Trần Hữu Mạnh
Giảng viên cao cấp; Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ; Trường ĐHNN; NGƯT năm 2000
15
Nguyên CBGD; Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1998
16
Nguyên CBGD; Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1996
17
Nguyên CBGD; Khoa Văn họcTrường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1994
18
Nguyên CBGD; Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1992
19
Nguyên CBGD; Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1997
20
Nguyên CBGD; Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1994
21
Nguyên CBGD; Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 2000
22
Giảng viên cao cấp; Giám đốc Trung tâm ứng dụng Tin học trong Hóa học; Khoa Hoá học Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1996
23
Nguyên CBGD; Khoa Triết học Trường ĐHKHXH&NV; NGUT năm 1997
 
Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2006
 
 
TT
Họ và tên
Chức vụ - Nơi công tác
1
Nguyên Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN
2
Giảng viên cao cấp, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN
3
Nguyên Giảng viên, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
4
GS.TS Trần Nghi
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN
5
Chủ nhiệm bộ môn, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
 
Số liệu các năm trước đang cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :