GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 1
Công khai cam kết chất lượng đào tạo

100% người học đạt được các chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp: phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kiến thức, thái độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, trong đó có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp bằng công nghệ thông tin và chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của từng chương trình và bậc đào tạo.

Bậc đại học

Sinh viên tốt nghiệp cần đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ như sau:

a. Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chuẩn, ngành chính - ngành phụ, ngành kép;

b. Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cấp bằng.

c. Bậc 5  (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế;

d. Cử nhân liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác và đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Bậc sau đại học

a. Nhiệm vụ chiến lược và Tiến sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

b. Hệ chuẩn Thạc sĩ: ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

c. Hệ chuẩn Tiến sĩ và Thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: đạt chuẩn đầu ra Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

d. Thạc sĩ, Tiến sĩ liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác và đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :