HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế
Các hội thảo quốc tế năm 2021 (cập nhật tháng 11/2021)

 

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1.      

Tọa đàm "Đóng góp của các nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

2/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2.      

Hội thảo trực tuyến "Pháp luật về Hình phạt tử hình ở Châu Á"

18-19/2/2021

Khoa Luật

3.      

Hội nghị Analytica Việt Nam 2021

14-15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4.      

Tọa đàm "Công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Việt nam với tư cách là một xã hội già hóa"

15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

5.      

Hội thảo "Pháp luật về chống tra tấn ở châu Á"

15-16/4/2021

Khoa Luật

6.      

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý I/2021

20/4/2021

Trường Đại học Kinh tế

7.      

Hội thảo "Những vấn đề an ninh và phát triển trong bối cảnh mới"

27/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8.      

Hội nghị quốc tế chuyên để Khoa học và Công nghệ môi trường Việt Nam lần thứ nhất

15/5/2021

Trường Đại học Việt Nhật

9.      

Tọa đàm phiên 2 "Đóng góp của các nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

18/5/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.   

Hội thảo "Mô hình rủi ro để cải thiện khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng đối với bão lụt"

25-26/5/2021

Trường Đại học Việt Nhật

11.   

Xê-mi-na "ASEAN và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19"

26/5/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

12.   

Tọa đàm "Hàn Quốc tại Việt nam và Việt Nam tại Hàn Quốc"

01/6 và 15/6/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

13.   

Hội thảo "Pháp luật về phòng ngừa lao động trẻ em ở Đông Nam Á"

6/3/2021

Khoa Luật

14.   

Hôi thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020

6/3/2021

Trường Đại học Kinh tế

15.   

Hội thảo "Giáo dục đại học và chuyển đổi số: Khi thách thức là cơ hội"

6/4/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

16.   

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 2/2021

21/7/2021

Trường Đại học Kinh tế

17.   

Hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 trong khuôn khổ Đề tài "Xác định lại vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu"

29/7/2021

Trường Đại học Kinh tế

18.   

Khóa học hè "Trí tuệ nhân tạo và số hóa: Những triển vọng tương lại đối với tư pháp hình sự"

20-21/9/2021

Khoa Luật

19.   

Hội thảo "Thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với một số quốc gia châu Phi trong phòng chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia"

23-24/9

Khoa Luật

20.   

Hội thảo "Tôn giáo và pháp quyền : Tiến tới một quan hệ hài hòa trong thời đại toàn cầu hóa"

28-29/9

Khoa Luật

21.   

Hội thảo tập huấn quốc tế "Phát triển kỹ năng nghiên cứu và công bố quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự và tội phạm học"

7,8,10,12,17,19/8

Khoa Luật

22.   

Tọa đàm "Bảo vệ người tiêu dùng tài chính-Thực tiễn và đề xuất chính sách đối với Việt Nam"

8/9/2021

Trường Đại học Kinh tế

23.   

Hội thảo quốc tế "Hình phạt tù chung thân ở Châu Á: Pháp luật và thực tiễn"

05-06/10/2021

Khoa Luật

24.   

Hội thảo "FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới"

10/8/2021

Trường Đại học Kinh tế

25.   

Xê-mi-na "Tác động của đại dịch covid-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu"

14/10/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

26.   

Tọa đàm "Tìm kiếm phương án phát triển quan hệ hướng tới tương lại của Việt Nam-Hàn Quốc"

15/10/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

27.   

Hội thảo "Giải pháp thuận lợi hóa sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh"

15/10/2021

Trường Đại học Kinh tế

28.   

Hội thảo "Phòng, chống tham nhũng tại Trung Quốc và Việt Nam"

15/10/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

29.   

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam Quý 3/2021

20/10/2021

Trường Đại học Kinh tế

30.   

Diễn đàn Kinh tế thương mại Việt-Anh

21/10/2021

Trường Đại học Kinh tế

31.   

Hội thảo quốc tế 'Diễn đàn lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm"

21/10/2021

Trường Đại học Giáo dục

32.   

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ "Chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững"

21/10/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

33.   

Tọa đàm "Nghề xã hội học và công tác xã hội: Thực trạng và triển vọng"

22/10/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

34.   

Hội thảo "Nông nghiệp thông minh: Tiềm năng và hiện thực"

22/10/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

35.   

Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Trường ĐHNN

30/10/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ

36.   

Tọa đàm 'Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinht hái xã hội: Cơ hội thách thức và hàm ý chính sách"

31/10/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

37.   

Hội thảo "Truyền thống và hiện đại hóa pháp luật và chính trị ở Nga, Trung Quốc và Việt Nam"

01-02/11/2021

Khoa Luật

38.   

Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá một năm thực hiện EVFTA

11/3/2021

Trường Đại học Kinh tế

39.   

Hội nghị "Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong khoa học sự sống"

05-06/11/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

40.   

Hội thảo "Giáo dục ngoại ngữ online trong thời đại mới: Tìm kiếm giải pháp cho giáo dục tiếng Hàn"

11/6/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

41.   

Tọa đàm "Công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Chính sách môi trường ở Việt Nam"

11/9/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

42.   

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Cơ học kỹ thuật và tự động hóa

13-14/11/2021

Trường Đại học Công nghệ

43.   

Tọa đàm giới thiệu nội dung sách "Chính sách quốc gia và quan hệ quốc tế trong đại dịch Covid-19 ở Đông Nam Á và khu vực xung quanh"

16/11/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

44.   

Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo: Nhân tính và đạo đức"

26/11/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

45.   

Hội thảo "Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững 2021"

07-08/12/2021

Trường Đại học Việt Nhật

46.   

Hội thảo "Nghiên cứu-đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt trong trường đại học: Thành tựu và triển vọng"

12/12/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

47.   

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Năng lượng, cơ sở hạ tầng và môi trường

13/01/2022

Trường Đại học Công nghệ

48.   

Hội thảo "Đổi mới khoa học trái đất, kinh tế tuần hoàn và tính bền vững"

11-12/02/2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :