Sở hữu trí tuệ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các sản phẩm KHCN  >   Sở hữu trí tuệ
Danh sách các sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ 2014

 

 >>> Danh sách các sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ 2005-2010

 

TT

Tên sản phẩm, tác giả

Ghi chú

1.

Kit dùng để xác định nhanh amoni trong nước, PGS.TS. Đồng Kim Loan

(Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ nhận đơn hợp lệ theo QĐ số 36158/QĐ-SHTT ngày 04/7/2013)

2.

Quy trình sản xuất đầu dò I dùng để xác định sản phẩm bị metyl hóa của phản ứng MS-PCR, PTS.TS. Võ Thị Thương Lan

 

(Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ nhận đơn hợp lệ theo QĐ số 15939/QĐ-SHTT ngày 24/3/2014)

3.

Quy trình thu hồi đồng từ bản mạch điện tử thải bỏ, PGS.TS. Bùi Duy Cam

 

(Gửi đơn đăng ký Giải pháp hữu ích. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ nhận đơn hợp lệ theo QĐ số 23941/QĐ-SHTT ngày 07/5/2013)

4.

Kit ong để tách chiết AND của vi khuẩn lao và quy trình chế tao kit này, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

 

(Gửi đơn đăng ký Giải pháp hữu ích. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ nhận đơn hợp lệ theo QĐ số 50748/QĐ-SHTT ngày 13/9/2013)

5.

Polymeres de poly(acrylate de N-alkyle)set leur utilization comme abaisseurs de point decoulement de petrole. Andre Margailan, Christine Bressy, Dong The Nguyen, Luu Van Boi.

France Patent Fr2982872: 24/5/2013. Cộng hòa Pháp. Đã được cấp bằng.

6.

Máy phát tín hiệu dải rộng dùng cho radar thế hệ mới (PGS. Bạch Gia Dương).

Hồ sơ đã được Cục SHTT chấp nhận.

7.

Công nghệ chế tạo điôt phát quang (GS. Nguyễn Năng Định)

Đã gửi hồ sơ lên Cục SHTT

8.

Polymer sợi thủy tinh dùng TiO2 (GS. Nguyễn Đình Đức)

Đã gửi hồ sơ lên Cục SHTT

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :