Luận án tiến sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Luận án tiến sĩ  >  
Danh mục các ngành/chuyên ngành đào tạo được cấp bằng tiến sĩ

DANH MỤC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

ĐƯỢC CẤP BẰNG TIẾN SĨ

 

Stt

Ngành/chuyên ngành khoa học

Tên tiếng Anh

Ghi  chú

01

Toán học

Mathematics

 

02

Cơ học

Mechanics

 

03

Vật lí

Physics

 

04

Khoa học vật liệu

Materials Science

 

05

Hoá học

Chemistry

 

06

Sinh học

Biology

 

07

Địa lí

Geography

 

08

Địa chất

Geology

 

09

Hải dương học

Oceanography

 

10

Khí tượng học

Meteorology 

 

11

Thuỷ văn học

Hydrology

 

12

Thổ nhưỡng học

Soil Sciences

 

13

Khoa học môi trường

Environmental Sciences

 

14

Văn học

Literature

 

15

Ngôn ngữ học

Linguistics

 

16

Lịch sử

History

 

17

Triết học

Philosophy

 

18

Xã hội học

Sociology

 

19

Đông phương học

Oriental Studies

 

20

Tâm lí học

Psychology

 

21

Báo chí

Journalism

 

22

Tiếng Anh

English

 

23

Tiếng Nga

Russian

 

24

Tiếng Pháp

French

 

25

Công nghệ thông tin

Information Technology

 

26

Công nghệ điện tử - viễn thông

Electronics - Telecommunication Technology

 

27

Vật liệu và linh kiện nanô

Nanomaterials and Nanodevices

Chuyên ngành

28

Luật học

Law

 

29

Kinh tế chính trị

Politicoeconomics

 

30

Chính trị học

Politics Science

 

31

Quản lí giáo dục

Education Manegement

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :