KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Ban hành Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 24/2/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký quyết định số 542/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ĐHQGHN”.

Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :