GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐHQGHN

1

 

Ông Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÀNH VIÊN ĐƯƠNG NHIÊN

1

 

 

Ông Lê Quân

Giám đốc ĐHQGHN

2

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Ông Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Thư ký Hội đồng

5

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

6

Ông Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7

Ông Hoàng Anh Tuấn

Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

8

Ông Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ

9

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghệ

10

 

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng
Trường Đại học Giáo dục

11

Ông Lê Ngọc Thành

Hiệu trưởng
Trường Đại học Y Dược

12

Ông Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế

13

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng
Trường Đại học Việt Nhật

14

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

15

Ông Trịnh Thành Trung

Viện trưởng
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

16

Ông Lưu Thế Anh

Viện trưởng
Viện Tài nguyên và Môi trường

17

Ông Trần Xuân Tú

Viện trưởng
Viện Công nghệ Thông tin

THÀNH VIÊN MỜI

1

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

2

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội

3

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

5

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

6

Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

7

Ông Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

8

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :