ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO
CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH VỀ ĐÀO TẠO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2022 - 2023

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

 

Học kỳ 1

 

1

Khai giảng khối trung học phổ thông

 05-09/09/2022

2

Bắt đầu năm học mới đối với các khóa đại học chính quy (ĐHCQ): từ QH2017 đến QH2021

05/9/2022

3

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

05-16/9/2022

4

Tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 2 năm 2022

17-18/9/2022

5

Tổ chức trao bằng thạc sĩ đợt 3 năm 2022

9/2022

6

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

9/2022

7

Triệu tập sinh viên ĐHCQ QH2022

Trước 30/9/2022

8

Bắt đầu năm học mới đối với khóa QH2022

03/10/2022

9

Tổ chức khai giảng cho sinh viên ĐHCQ QH2022

Trước 15/10/2022

10

Triệu tập sinh viên ĐHCQ khóa QH2022 đợt bổ sung (nếu có)

Trước 20/10/2022

11

Sinh viên chính quy đang học tập môn GDTC tại nội thành tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại Hòa Lạc

24-28/10/2022

12

Tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế

Trước 30/10/2022

13

Hoàn tất công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2022

Trước 15/11/2022

14

Thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính quy QH2022

Trước 15/11/2022

15

Tổng kết công tác tuyển sinh đại học và SĐH năm 2022

Trước 31/12/2022

16

Tổ chức khai giảng SĐH khóa học QH2022 và trao bằng tốt nghiệp SĐH

11-12/2022

17

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 4 năm 2022

11-12/2022

18

Tổ chức trao bằng thạc sĩ đợt 4 năm 2022

12/2022

19

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 31/12/2022

 

QH 2022

Trước 13/02/2023

20

Sinh viên chính quy thi học kỳ I

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 06/02/2023

 

QH 2022

Trước 06/3/2023

21

Nghỉ Tết nguyên đán

16 - 29/01/2023

22

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 13/02/2023

 

QH 2022

Trước 13/3/2023

 

Học kỳ II

 

23

Bắt đầu học kỳ II

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

06/02/2023

 

QH 2022

06/3/2023

24

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 20/02/2023

 

QH 2022

Trước 20/3/2023

25

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 27/02/2023

 

QH 2022

Trước 27/3/2023

26

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023

02/2023

27

Tổ chức trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2023

3/2023

28

Sinh viên chính quy đang học tập môn GDTC tại nội thành tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại Hòa Lạc

20-24/3/2023

29

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023

4/2023

30

Bế giảng khối trung học phổ thông

5/2023

31

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023

5/2023

32

Tuyển sinh khối trung học phổ thông

5 – 6/2023

33

Tổ chức trao bằng SĐH đợt 2 năm 2023

6/2023

34

Sinh viên chính quy bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

6/2023

35

Tham gia công tác thi THPTQG 2023 (nếu có)

6/2023

36

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 05/6/2023

 

QH 2022

Trước 03/7/2023

37

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 26/6/2023

 

QH 2022

Trước 24/7/2023

38

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

 

 

Các khóa QH 2017 đến QH 2021

Trước 03/7/2023

 

QH 2022

Trước 31/7/2023

39

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học

Trước 31/7/2023

 

Kỳ mùa hè

 

40

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2023

8/2023

41

Các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

Trước 15/8/2023

42

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

Trước 31/8/2023

43

ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

Trước 31/8/2023

Ghi chú: Do ảnh hưởng của dịch COVID 19, lịch trình đào tạo có thể thay đổi theo các chỉ đạo của Nhà nước, Thành phố Hà Nội và ĐHQGHN. Căn cứ vào Khung lịch trình đào tạo năm học 2022-2023, các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với đặc thù của đơn vị và tình hình thực tế./.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :