ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO
Số liệu thống kê về công tác đào tạo

(tính đến ngày 31/7/2022)

Quy mô đào tạo của ĐHQGHN

STT

Phương thức đào tạo

Nghiên cứu sinh

Học viên cao học

Sinh viên

1

Chính quy

926

3.798

41.338

2

Vừa học vừa làm

 

 

3.886

 

a/ Hệ VHVL

-

-

3.206

 

b/ Văn bằng 2

-

-

680

Tổng hợp kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Trúng tuyển

Nhập học

Tổng

Đợt 1

Đợt 2

Cả năm

Đợt 1

Đợt 2

Cả năm

Nước ngoài

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

250

66

136

202

56

127

183

 

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

350

128

223

351

106

187

293

3

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

218

56

164

220

54

157

211

1

4

Trường ĐH Công nghệ

127

49

83

132

47

78

125

 

5

Trường ĐH Kinh tế

356

208

260

468

202

230

432

 

6

Trường ĐH Giáo dục

890

423

476

899

419

431

850

 

7

Trường ĐH Việt Nhật

120

7

80

87

7

59

66

2

8

Trường ĐH Y Dược

120

35

62

97

34

54

88

 

9

Khoa Luật (nay là Trường ĐH Luật)

250

70

184

254

68