ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi 10:58:11 Ngày 15/04/2024 GMT+7
Tạo thuận lợi nhất cho người học
Vừa qua, ĐHQGHN đă đưa phần mềm quản lí đào tạo và người học phiên bản 2.0 vào hoạt động. Phiên bản này đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo theo tín chỉ, chạy thống nhất và liên thông trên toàn bộ ĐHQGHN, triển khai trên cổng thông tin chung, có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin khác của ĐHQGHN. Bản tin ĐHQGHN đă trao đổi với Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin ThS. Đào Kiến Quốc về vấn đề này.
Ông có thể cho biết vì sao phải nâng cấp phần mềm quản lí đào tạo và người học?
ĐHQGHN đă triển khai phần mềm đào tạo theo tín chỉ từ năm 2006. Lúc đó hiểu biết về đào tạo theo tín chỉ chưa được đầy đủ. Phía đặt hàng - Ban Đào tạo mặc dù đă có tư vấn từ các đơn vị cũng không thể đặt yêu cầu một cách đầy đủ. Phía người sử dụng - các đơn vị đào tạo cũng chưa lường hết được các phát sinh từ thực tiễn và phía nhà thầu - Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm cũng không thể dự pḥng được, phải liên tục thay đổi phần mềm cho phù hợp với những phát sinh. Điều khó nhất là do quy chế chưa cụ thể, chưa đủ tường minh khiến cho mỗi trường hiểu và áp dụng khác nhau. Thời gian đó nhà thầu đă phải dùng 3 phiên bản khác nhau và chi phí triển khai rất tốn kém. Mặt khác, khi xây dựng và triển khai phần mềm gặp nhiều bất cập, gây khó khăn cho các đơn vị đào tạo ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên.
Một trong những đặc điểm được coi là ưu thế của ĐHQGHN là tính liên thông mạnh trong đào tạo. Mỗi đơn vị đào tạo, với thế mạnh của mình có thể thực hiện một phần công việc đào tạo cho đơn vị khác như trường hợp Trường ĐHKHTN, hay Trường ĐHKHXHNV dạy giai đoạn đầu cho Trường ĐHGD. Gần đây ĐHQGHN tiếp tục mở rộng mức độ liên thông như mở ngành kép, giao cho một số trung tâm chủ trì tổ chức dạy các môn chung cho các đơn vị đào tạo hay giao cho Trường ĐHNN đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên của nhiệm vụ chiến lược. Một sinh viên có thể học ở nhiều đơn vị đào tạo. Nếu không giải quyết được tình trạng cát cứ trước đây thì rất khó triển khai đào tạo theo tín chỉ trên toàn bộ ĐHQGHN vì điểm của sinh viên có thể nằm rải rác ở nhiều đơn vị khác nhau. Thêm vào đó sinh viên trường này do không có hồ sơ ở trường khác có thể không đăng kí học được. Điều này dẫn đến yêu cầu các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN phải áp dụng cùng một cách thức quản lí và có thể chia sẻ dữ liệu đào tạo trong phạm vi toàn ĐHQGHN.
Một khó khăn khác là vào thời điểm triển khai phiên bản đầu tiên, ĐHQGHN không có máy chủ dùng chung cho đào tạo. Việc quản lí hệ thống mạng, máy chủ và một số dịch vụ mạng do một đơn vị nằm trong Viện Công nghệ Thông tin phụ trách. Vì vậy chỉ có thể xây dựng phần mềm quản lí đào tạo cho từng đơn vị đào tạo và không thể phối hợp hoạt động được. Tình hình đă thay đổi sau khi ĐHQGHN đă thành lập Trung tâm Ứng dụng CNTT, thống nhất được nguồn lực phát triển ứng dụng CNTT để có thể xây dựng được các ứng dụng với quy mô toàn ĐHQGHN.
Phần mềm này có liên quan thế nào đến việc đăng kí học trực tuyến của sinh viên?
Với phiên bản 2.0, sinh viên có thể đăng kí trên cổng thông tin chung, có thể đăng kí mọi môn học trên toàn bộ các chương trình đào tạo của ĐHQGHN, không chỉ những môn trong ngành kép, trong môn học chung mà cả các môn của các trường khác không thuộc ngành học của ḿnh với mục đích nâng cao kiến thức.
Thưa ông, phần mềm quản lí đào tạo và người học có những thành phần như thế nào?
Các thành phần chính của phần mềm gồm có: các module duy trid danh mục dữ liệu (cập nhật các khóa, trường, khoa, ngành, môn học, chương tridnh đào tạo, giảng viên, giảng đường...); các module điều hành giảng dạy (hỗ trợ lên thời khóa biểu, phân công giảng dạy); đăng kí học; các module tổ chức thi và lên điểm; xét học vụ; các hoạt động quản lí sinh viên (khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng); xét tốt nghiệp; cổng thông tin (được mở ra Internet để tương tác với người dạy và người học); các tiện ích quản trị và đồng bộ dữ liệu.
Vậy những điểm mới của phần mềm phiên bản 2.0 với phiên bản 1.0 là gì?
Phiên bản 2.0 ra đời với 4 điểm mới: tuân thủ theo quy chế đào tạo mới; chạy thống nhất và liên thông trên toàn bộ ĐHQGHN; triển khai trên cổng thông tin chung của ĐHQGHN, có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin khác của ĐHQGHN và sử dụng các công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả công việc.
Những đối tượng nào được sử dụng phần mềm này?
Có 4 đối tượng có thể sử dụng phần mềm: sinh viên có thể đăng kí học, xem đề cương môn học và các tin tức; các đơn vị đào tạo có thể cập nhật thông tin cá nhân và xem các hồ sơ liên quan đến cá nhân như bảng điểm, lịch học; giảng viên có thể xem lịch dạy, vào điểm trực tuyến, đưa đề cương bài giảng lên mạng; các chuyên viên đào tạo và quản lí sinh viên có thể thực hiện các hoạt động quản lí; lãnh đạo các cấp có thể lấy số liệu tổng hợp thông qua các tiện ích khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp trong đó có các thông tin đào tạo.
Trong tương lai có thể bổ sung nhóm đối tượng thứ 5 đó là gia đ́nh sinh viên. Tuy nhiên, việc này cần có những quy định rõ ràng và cụ thể hơn. 
Kế hoạch tổ chức triển khai phần mềm như thế nào, thưa ông?
Mặc dù Hợp đồng triển khai phiên bản 2.0 mới kí được vài tháng nhưng trên thực tế việc xây dựng các thành phần của phiên bản 2.0 đă được tiến hành từ hơn một năm trước đây và được điều chỉnh thêm một vòng nữa khi ĐHQGHN ban hành quy chế đào tạo mới.
Hiện nay, phần mềm đă được cài đặt cho các đơn vị để đưa vào sử dụng và lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện. Đă có một số đơn vị triển khai đăng kí học trên cổng chung của ĐHQGHN ngay từ học kỳ 1 năm học 2011-2012.
Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN, từ học kỳ 2 năm học 2011-2012 việc đăng kí học của sinh viên tất cả các đơn vị sẽ phải thực hiện trên cổng thông tin chung của ĐHQGHN.
Những thuận lợi và khó khăn khi Trung tâm triển khai phần mềm này?
Thuận lợi lớn nhất là quyết tâm đầu tư của ĐHQGHN. Ngoài ra còn phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt của nhiều đơn vị đào tạo giúp làm bật ra những bất cập. Đặc biệt phải kể đến các đơn vị như Trường ĐHKHXHNV, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lí luận Chính trị và nhiều đơn vị khác.
Trước đây khó khăn lớn nhất chính là tính phức tạp của công việc và sự không hoàn thiện của quy chế khiến cho khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với dự kiến. Hiện nay, quy chế đă hoàn thiện hơn nhưng cũng đă phát sinh những vấn đề mới. Chẳng hạn quy chế mới quy định rằng sinh viên chỉ được thi cải thiện một lần. Theo quy chế này, nếu sinh viên thi cải thiện mà trượt thì vĩnh viễn mất cơ hội thi môn đó và có nguy cơ không thể tốt nghiệp được nếu môn đó là môn bắt buộc. Cũng còn những khó khăn liên quan đến môi trường triển khai, đặc biệt cần có các hệ thống phân tải khi hàng chục nghìn sinh viên cùng đăng kí học đồng thời trên cổng thông tin của ĐHQGHN. Trung tâm đã báo cáo với Ban Giám đốc ĐHQGHN để có kế hoạch mua sắm hệ thống thiết bị phân tải.
Xin cảm ơn ông!
 Việt Hà (thực hiện) - Bản tin ĐHQGHN số 248 tháng 10/2011
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC