TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công nhận các Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

Ngày 12/02/2018, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định về việc công nhận các Viện Nghiên cứu của các trường đại học thành viên là các Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN:

1. Công nhận Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

2. Công nhận Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường Đại học   Khoa học Xã hội và Nhân văn là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

 VNU Media - Ban KHCN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược