TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 14:53:10 Ngày 02/03/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đoàn Thị Thu Hương
Tên đề tài luận án: Chính sách An ninh và Phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (2007-2019)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Thu Hương          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/07/1989                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 2969/QĐ-XHNV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                          

9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Luận án phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Chính sách An ninh và Phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (CSDP), từ đó làm rõ nhu cầu và mục tiêu xây dựng và triển khai CSDP;

 - Trên cơ sở phân tích, đánh giá nội dung và thực tiễn triển khai CSDP từ năm 2007 đến năm 2019, luận án rút ra các đặc điểm đặc trưng của CSDP;

 - Luận án đã dự báo xu hướng vận động và đưa ra 3 kịch bản cho CSDP đến năm 2025, từ đó, phân tích và lựa chọn kịch bản có khả năng nhất.

12 Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy về EU và quan hệ quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

            - Nghiên cứu về triển vọng thực thi CSDP trong giai đoạn tiếp;

            - Nghiên cứu về mối quan hệ CSDP- NATO- OSCE trong đảm bảo an ninh khu vực châu Âu và thế giới

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

-  Bùi Hồng Hạnh, Đoàn Thị Thu Hương (2011), “Vai trò của quan hệ Pháp- Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (9), tr. 3-14;

- Bùi Hồng Hạnh, Đoàn Thị Thu Hương (2016), “Một số vấn đề về cơ sở pháp lý của Chính sách Phòng thủ và An ninh chung của Liên minh châu Âu (CSDP)”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (10), tr.3-12;

- Đoàn Thị Thu Hương (2019), “Một số thách thức trong việc triển khai Chính sách quốc phòng và an ninh chung (2007-2018)”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (5), tr. 32-47;

- Đoàn Thị Thu Hương (2019), “Hợp tác quốc phòng châu Âu: nhìn dưới góc độ địa chính trị”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (1), tr.53-60.

 VNU -USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược