TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:13:23 Ngày 25/05/2018 GMT+7
Ebook mới chủ đề Materials Science

Kính gửi Quý Bạn đọc quan tâm chủ đề Khoa học vật liệu một số ebook mới (có ebook 2017) tại thư viện:

1/ Materials Science [electronic resource] : An Intermediate Text/William F. Hosford.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29402

2/ Nuclear materials science / Karl Whittle.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30047

3/ Elementary materials science / William F. Hosford.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30070

4/ Food Materials Science [electronic resource]: Principles and Practice / edited by José Miguel Aguilera, Peter J. Lillford.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25318

5/ Combinatorial materials science [electronic resource] / edited by Balaji Narasimhan, Surya K. Mallapragada, Marc D. Porter.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31251

6/ Electronic materials science [electronic resource] / Eugene A. Irene.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31258

7/ Computational Materials Science [electronic resource]: From Basic Principles to Material Properties / edited by W. Hergert, M. Däne, A.Ernst.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31269

8/ Applied materials science [electronic resource] : applications of engineering materials in structural, electronics, thermal, and other industries / Deborah D.L. Chung.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31273

9/ Materials science and engineering : concepts, methodologies, tools, and applications / Information Resources Management Association, editor.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31420

10/ Materials Science of Polymers : Plastics, Rubber, Blends, and Composites / edited by A.K. Haghi, PhD; Eduardo A. Castro, PhD; Sabu Thomas, PhD; P.M. Sivakumar, PhD; and Andrew G. Mercader, PhD.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31591

Bạn đọc có thể tìm kiếm các ebook khác về chủ đề Materials Science tại địa chỉ http://repository.vnu.edu.vn/

Bạn đọc có thể đề xuất các ebook thuộc các lĩnh vực khác để thư viện bổ sung.

 VNU Media - Trung tâm TTTV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược