TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:23:26 Ngày 25/05/2018 GMT+7
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2018 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất: 05/5/2017.

2. Mẫu đề xuất: theo mẫu gửi kèm.

3. Căn cứ đề xuất

- Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, sản phẩm khoa học phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế;

- Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, sản phẩm lấy hiệu quả kinh tế-xã hội của việc ứng dụng trong thực tiễn làm tiêu chuẩn chủ yếu.

4. Các hướng ưu tiên

- Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam;

- Kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam;

- Nghiên cứu Trung Quốc;

- Nghiên cứu khoa học tính toán tin – sinh – dược;

- Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông và y tế;

- Tích hợp và phát triển bền vững các nguồn năng lượng tái tạo.

5. Tổ chức thực hiện

a) Chương trình nghiên cứu trọng điểm:

Mỗi chương trình xây dựng ít nhất 01 đề tài/dự án/chương trình.

b) Nhiệm vụ theo các Hội đồng ngành/liên ngành:

Đơn vị tổ chức xây dựng đề xuất, báo cáo ĐHQGHN để các Hội đồng ngành/liên ngành xem xét theo quy định./.

 VNU Media - Ban KH&CN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược