danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
1787/QĐ-ĐHQGHN 10/6/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017
1118/QĐ-ĐHQGHN 18/4/2019 Tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường
16/3/2019 Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của ĐHQGHN
718/HD-ĐHQGHN 13/3/2019 Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2019
666/QĐ-ĐHQGHN 12/3/2019 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Đức giữ chức Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN
668/QĐ-ĐHQGHN 12/3/2019 Bổ nhiệm ông Trần Trí Trung giữ chức Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế
686/QĐ-ĐHQGHN 12/3/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
278/HD-ĐHQGHN 25/1/2019 Thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025
129/HD-ĐHQGHN 15/1/2019 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN
6330/BNV-CCVC 28/12/2018 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
4404/ĐHQGHN-KHCN 24/12/2018 Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018
2761/HD-ĐHQGHN 22/8/2018 Hướng dẫn và sử dụng Thẻ sinh viên đa năng tại ĐHQGHN
2325/QĐ-ĐHQGHN 12/7/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023
2128/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2018 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xây dựng
2129/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2018 Bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Tích giữ chức vụ Trưởng ban Khoa học và Công nghệ
2133/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2018 Cử nhân sự lãnh đạo phụ trách Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục đối với bà Tạ Thị Thu Hiền
2135/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2018 Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Minh Thái giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên
2136/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2018 Bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục đối với ông Nguyễn Đức Huy
2080/QĐ-ĐHQGHN 22/6/2018 PGS.TS Nguyễn Thanh Hải thôi phụ trách Khoa Y Dược
2082/QĐ-ĐHQGHN 22/6/2018 GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E kiêm giữ chức Chủ nhiệm Khoa Y Dược