CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS
Danh sách các Giáo sư

 Số liệu tính đến ngày 31/12/2016

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận GS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Đào Trọng Thi

1951

 

1989

2

Mai Trọng Nhuận

1952

 

1996

3

Vũ Minh Giang

1951

 

2002

4

Nguyễn Hữu Đức

1958

 

2004

5

Nguyễn Đình Đức

1963

 

2013

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6

Nguyễn Văn Mậu

1949

 

1996

7

Nguyễn Hữu Việt Hưng

1954

 

2002

8

Nguyễn Quang Báu

1954

 

2002

9

Trần Tân Tiến

1949

 

2002

10

Phạm Kỳ Anh

1949

 

2002

11

Nguyễn Xuân Hãn

1948

 

2002

12

Nguyễn Hoàng Lương

1953

 

2002

13

Phạm Hùng Việt

1953

 

2003

14

Đinh Văn Ưu

1950

 

2005

15

Nguyễn Hữu Dư

1954

 

2006

16

Đặng Hùng Thắng

1953

 

2007

17

Bạch Thành Công

1952

 

2007

18

Nguyễn Huy Sinh

1950

 

2007

19

Lưu Tuấn Tài

1950

 

2010

20

Phan Văn Tân

1955

 

2010

21

Hà Huy Bằng

1961

 

2011

22

Nguyễn Cao Huần

1952

 

2005

23

Lưu Văn Bôi

1952

 

2013

24

Phan Tuấn Nghĩa

1959

 

2013

25

Nguyễn Đình Thành

1959

 

2013

26

Triệu Thị Nguyệt

 

1962

2015

27

Phạm Chí Vĩnh

1956

 

2015

28

Hoàng Xuân Cơ

1950

 

2015

29

Đào Văn Dũng

1955

 

2016

30

Tạ Hòa Phương

1949

 

2016

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

31

Trần Chí Dõi

1953

 

2005

32

Mai Ngọc Chừ

1950

 

2006

33

Nguyễn Văn Khánh

1955

 

2007

34

Trần Thị Minh Đức

 

1954

2010

35

Vũ Đức Nghiệu

1954

 

2012

36

Trần Ngọc Vương

1956

 

2013

37

Nguyễn Văn Kim

1962

 

2015

38

Nguyễn Hữu Thụ

1952

 

2015

39

Phạm Quang Minh

1962

 

2016

40

Hoàng Bá Thịnh

1956

 

2016

41

Trần Nho Thìn

1951

 

2016

IV. Trường Đại học Ngoại Ngữ

42

Nguyễn Hòa

1956

 

2007

43

Hoàng Văn Vân

1955

 

2007

44

Nguyễn Văn Quang

1955

 

2009

V. Trường Đại học Công nghệ

45

Nguyễn Năng Định

1950

 

2007

46

Nguyễn Thanh Thủy

1960

 

2010

47

Bạch Gia Dương

1950

 

2016

VI. Trường Đại học Kinh tế

48

Phan Huy Đường

1950

 

2015

VII. Trường Đại học Giáo dục

49

Nguyễn Hữu Châu

1948

 

2005

50

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 

1955

2010

VIII. Trường Đại học Việt Nhật

51

Furuta Motoo

1949

 

 

IX. Khoa Luật

52

Đào Trí Úc

1948

 

2002

53

Phạm Hồng Thái

1953

 

2007

54

Lê Văn Cảm

1954

 

2009

55

Nguyễn Đăng Dung

1952

 

2009

56

Hoàng Thị Kim Quế

 

1955

2009

57

Phan Trung Lý

1954

 

2011

58

Nguyễn Bá Diến

1956

 

2016

X. Viện Công nghệ Thông tin

59

Đinh Dũng

1951

 

1991

60

Vũ Đức Thi

1949

 

2011

XI. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

61

Nguyễn Quang Ngọc

1952

 

2007

62

Trương Quang Hải

1952

 

2007

63

Phạm Hồng Tung

1963

 

2015

XII. Khoa Y Dược

64

Trương Việt Dũng

1952

 

2004

65

Trần Quốc Kham

1956

 

2015

66

Trần Bình Giang

1962

 

2015

XIII-Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

67

Nguyễn Quý Thanh

1965

 

2016

 

Tổng

63

4

 

Ghi chú: Danh sách các GS mới được phong chức danh kèm theo Quyết định số  55/QĐ-HĐCDGSNN/QĐ-HĐCDGSNN ngày 10/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

- Danh sách các nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2016

- Danh sách các nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2015

- Danh sách các nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2014

 Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :