HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2016

 

TT

Thứ tự theo năm

Thời gian

Tổ chức

Người ký

337

1

4/1/2016

Kyoto University, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

338

2

20/3/2016

IPAG Business School, France

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

339

3

9/6/2016

Sunwah Foundation

Prof. Nguyen Kim Sơn

Acting Vice – President

340

4

28/6/2016

Moscow Power Engineering Institute  - MPEI (Đại học Kỹ thuật Năng lượng Mát-xcơ-va

PGĐ TT. Nguyễn Kim Sơn

Acting Vice-President

341

5

20/7/2016

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Prof. Nguyen Hoang Hai

Vice-President

342

6

15/8/2016

Kyushu University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

343

7

6/9/2016

Escole Polytechnique, France (Đại học Bách khoa Paris)

Prof. Nguyen Kim Son

President

344

8

12/8/2016

The University of Adelaide, Australia

Prof. Nguyen Kim Son

President

345

9

7/11/2016

University College Cork, Ireland

Prof. Nguyen Kim Son

President

346

10

15/11/2016

Far East Polytex (Vietnam) Limited  and Yuan Ze University (ĐH Nguyễn Chí)

Prof. Nguyen Kim Son

President

347

11

15/11/2016

Far East Polytex (Vietnam) Limited  and Yuan Ze University (ĐH Nguyễn Chí) – Về thông tin, báo chí

Prof. Nguyen Kim Son

President

348

12

12/10/2016

L’Université Claude Bernard Lyon 1, France (Đại học Claude Bernard Lyon 1)

Prof. Nguyen Kim Son

President

349

13

18/11/2016

Université Rennes 1, France (Đại học Rennes 1)

Prof. Nguyen Kim Son

President

350

14

22/12/2016

University of Arizona, USA

Prof. Nguyen Kim Son

President

351

15

16/12/2016

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

352

16

16/12/2016

Kumamoto Gakuen University, Japan

(Student Exchange)

Prof. Nguyen Kim Son

President

353

17

18/1/2017

Kyoto University, Japan (Student Exchange Agreement)

Prof. Nguyen Kim Son

President

 

 VNU Media - Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :