GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2023

>>> Quyết định thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (12/07/2018)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

 

1.

 

Ông Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN
Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

2.

 

Ông Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

 

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

 

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Thư ký Hội đồng

6.

 

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

7

 

Ông Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8.

 

Ông Phạm Quang Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

9.

 

Ông Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

10.

 

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

11.

 

Ông Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

12

 

Ông Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

13.

 

Ông Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

14.

 

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

15.

 

Ông Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

16.

 

Ông Đỗ Năng Toàn

Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

17.

 

Ông Hoàng Văn Thắng

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

18.

 

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

19.

 

Ông Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

20.

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội

21.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

22.

 

Ông Đào Trọng Thi

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội

23.

 

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

24.

 

Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :